String ToString

        String ToString ile değişkeni string değer olarak geriye döndürür.

        "string ToString()" sözdizimine sahiptir.

String ToString Kullanımı

        String ToString yöntemi ile geriye bu ifadenin örneğini döndürür. Herhangi bir dönüşüm meydana gelmez. Aşağıdaki örnek, String ToString yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

125

Dene