String TrimEnd

        String TrimEnd yöntemi ile string değerin sonundaki eşleşen ilk karakteri kaldırır.

        "string TrimEnd(params char[] trimChars)" söz dizimine sahiptir. "trimChars" kaldırılacak olan dizi karakterlerini tutar.

        Geriye string değer döner.

String TrimEnd Kullanımı

        String TrimEnd yöntemi string ifadesinin son karakterinden itibaren başlayarak eşleştiği ilk karakterleri siler. String ifade içerisinde sondan karakter temizlenmesi için kullanılır. Aşağıdaki örnek, String TrimEnd yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dün

Dene