String TrimStart

        String TrimStart yöntemi ile string ifadesinde bulunan ilk karakterleri kaldırmak için kullanılır. Geriye eşleşen karakterler silindikten sonraki string ifade döner. 

String TrimStart Kullanımı

        String TrimStart yöntemi ile string ifadesi içerisinde baştan eşleşen ilk karakterlerin silinmesi için kullanılır. Aşağıdaki örnek, String TrimStart yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

erhaba Dünya

Dene