Tuple

    C# Tuple, Farklı veri türlerinden bir dizi içerisinde tutar. Farklı türlerde veri kümesi oluşturulmasına, kullanılmasına ve erişilmesine olanak sağlar.

    Tuple(T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6, T7 item7, TRest rest) metodunda bulunan 7 tane tip ve bir tane Tuple() alabilir. T alanlarına istenilen türde nesne tanımlanabilir. Geriye item1, item2, item3, item4, item5, item6, item7 parametrelerinde deðerleri döner. Tuple içerisinde Tuple oluşturulmasına imkan verir.