ZipArchive

        ZipArchive sınıfı dosyaların zip olarak sıkıştırılması için kullanılır. "System.IO.Compression" ve "System.IO.Compression.ZipFile" kütüphanelerinin projeye eklenmesi gerekir.

        "ZipArchiveEntry CreateEntryFromFile(this ZipArchive destination, string sourceFileName, string entryName)" yöntemi ile dosyalar arşivlenir. ZipFile sınıfı dosyaları oluşturmak, açmak ve okumak için statik yöntemleri için static yöntemler sağlar.