ZipArchiveEntry

        ZipArchiveEntry sınıfı zip olarak sıkıştırılmış olan dosyaların dışarıya çıkarılmasını sağlar."System.IO.Compression" ve "System.IO.Compression.ZipFile" kütüphanelerinin projeye eklenmesi gerekir.

        "ExtractToFile(this ZipArchiveEntry source, string destinationFileName)" söz dizimine sahiptir. "source" Sıkıştırılmış olan dosyaların bulunduğu alandır. "destinationFileName" Sıkıştırılmış olan dosyaların dışarıya çıkarılacak olan adresidir.

    Sıkıştırılmış olan dosyaları dışarıya çıkararak dosyalar üzerinde işlem yapılabilmesini sağlar.