ZipFile

        ZipFile sınıfı Zip arşivlerini oluşturmak, çıkarmak ve açmak için statik yöntemler sağlar.  "System.IO.Compression.FileSystem" referansının uygulamaya eklenmesi gerekir.

        "static class ZipFile" söz dizimine sahiptir. "CreateFromDirectory" yöntemi ile sıkıştırılmış bir zip dosyası oluşturulur. Zip dosyasını açmak içinse "ExtractToDirectory" yöntemi kullanılır.