ZipFileExtensions

        ZipFileExtensions sınıfı ZipArchive ve ZipArchiveEntry sınıfları için yöntemler sunar. Dosyaları sıkıştırarak zip arşivine ekler ve zip arşivinde bulunan dosyaları açar.

        "ZipFileExtensions.CreateEntryFromFile(ZipArchive, String, String)" ve "ExtractToDirectory(this ZipArchive, string)" söz dizimine sahip yöntemleri vardır.  "System.IO.Compression.FileSystem" referansının uygulamaya eklenmesi gerekir.