Access Modifiers

    Tüm metot ve değişkenlerin class'lar üzerinden tanımlandığı alanlarda, class'lar ve class öğelerinin erişim belirleyicileri verilir. Erişim belirleyicilerine göre tanımlanan class, metot, değişken vb. tanımlamalara kod içerisinden erişim özelliklerine göre birbirinden ayrılır.

    Private (Özel), Public (Genel), Protected (Korunumlu), Internal (İçsel), Protected Internal (İçsel Korunumlu) olarak tanımlanabilir. Okunabilirliği artırmak, İhtiyaç olan program parçacıklarından, sadece ihtiyaç olan metotların erişilmesi, Her yerde kullanılacak olan metotların belirlenmesi vb. ihtiyaçlar neticesinde kullanılır.