Array

        Diziler aynı türdeki sabit boyutlu bir sıralı koleksiyon türüdür. Verileri depolamak için kullanılır. Dizi öğelerine sayısal rakamlar ile erişilir. Bunlar Index numaralarıdır. Dizide Index numaralandırma sıfırdan başlar ve artarak devam eder. Her dizi elemanının bir numarası vardır. Dizi tür tanımı köşeli parantez [] ile yapılır.