Array BinarySearch

BinarySearch deyimi sıralanmış tek boyutlu dizi içerisinde bulunan elemanları bulur. Dizide Sort deyimi ile sıralama yapılmalıdır.

Array BinarySearch Kullanımı

       Array BinarySearch yöntemi dizi içerisinde bulunan elemanların index numarasına göre yerini belirler. BinarySearch yöntemini kullanmadan önce dizi elemanlarının sıralı olması gerekir. Örnekte olduğu gibi 1 değerinin index=0, 5 değerinin index=4 olduğu ekrana yazar.Kod Çıktısı

0 4

Dene