Array Clear

Array Clear yöntemi dizi içerisinde bulunan elemanları türlerine göre ayarlanmasına olanak sağlar. Array ad alanında Clear() yöntemi bulunur. Clear(dizi, index, length) olarak girilecek olan 3 parametre verilerine göre işlem yapar. Dizide bulunan parametreleri veri türüne göre temizler.

Clear yönteminde bulunan Index ve Length veri türü Int32'dir. Clear yönteminde belirlenecek olan Index numarası başlangıç değeri olarak alınır ve length parametre değeri ise temizlenecek öğe sayısını belirtir. Clear yöntemi String öğelerini null, Boolean öğelerini false, int öğelerini 0 DateTime öğelerini DateTime.Min olarak sıfırlar.


Array Clear Kullanımı

     Array Clear yöntemi dizini boşaltmak için kullanılır.  Clear(dizi, index, length) olarak girilecek olan 3 parametre verilerine göre işlem yapar. Örnekte olduğu gibi 3 rakamının olduğu index ten başlayarak artan index numarasına göre toplamda 2 tane değer boşaltıldı. Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1 2 3 0 0 6 7 8 9

Dene