Array Clear

Array Clear yöntemi dizini boşaltmak için kullanılır. Clear(dizi, index, length) olarak girilecek olan 3 parametre verilerine göre işlem yapar.

Array Clear Kullanımı

     Array Clear yöntemi dizini boşaltmak için kullanılır.  Clear(dizi, index, length) olarak girilecek olan 3 parametre verilerine göre işlem yapar. Örnekte olduğu gibi 3 rakamının olduğu index ten başlayarak artan index numarasına göre toplamda 2 tane değer boşaltıldı. Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1 2 3 0 0 6 7 8 9

Dene