Array ConstrainedCopy

Array.ConstrainedCopy yöntemi, dizileri kopyalamadan önce doğrular. Dizinin uyumluluğunu kontrol eder. Uyumlu dizilerde kopyalama işlemini gerçekleştirir.  Sonuç olarak güvenli bir kopyalama işlemini gerçekleştirir.

Array ConstrainedCopy Kullanımı

    Array.ConstrainedCopy yöntemi, dizi değerlerinin kendi dizisiyle uyumlu başka bir diziye kopyalar.  Kopyalama yapmadan önce kopyalanacak olan dizinin kopyalanan diziye uyumluluğu kontrol edilir.  

    Kopyalama için ConstrainedCopy(array,index,array,index,length) yöntemine değerlerin belirtildiği gibi girilmesi gerekir. ilk sırada bulunan array ve index kopyalanacak olan dizinin değişken adı ve başlangıç index'ini belirtir. Devamında bulunan array kopyalanacak olan array, index kopyalanacak olan dizinin başlangıç index'i, length ise kopyalanacak olan index'in öğe sayısını belirtir.Kod Çıktısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dene