Array ConvertAll

Array ConvertAll Yöntemi bir türde koleksiyonu başka bir türdeki koleksiyona dönüştürür. Foreach vb dögüler ile koleksiyon dönüşümleri yerine kullanılabilir.  Veri türleri class, array, list vb. kullanıcı tanımlı veri türleri olabilir.

Array ConvertAll Kullanımı

    Array ConvertAll Yöntemi ile diziyi başka bir diziye dönüştürür. array1 dizisi ConvertAll() metodu ile array2 dizisine dönüştürülme örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dene