Array ConvertAll

Array ConvertAll Yöntemi bir türde koleksiyonu başka bir türdeki koleksiyona dönüştürür.

Array ConvertAll Kullanımı

    Array ConvertAll Yöntemi ile diziyi başka bir diziye dönüştürür. array1 dizisi ConvertAll() metodu ile array2 dizisine dönüştürülme örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dene