Array Copy

Array Copy yöntemi bir diziyi diğer bir diziye kopyalar. Kopyalama işlemi yapılmadan önce dizi türleri ve uzunlukları uyumlu olmalıdır. Array.Copy(Array, Array, Int32) söz dizimine sahiptir. İlk Array kopyalanacak olan veri, ikinci array kopyalanan dizi, length ise öğe sayısını temsil eder.

Array Copy Kullanımı

    Array Copy yöntemi ile numbers1 dizisi numbers2 dizisine kopyalanacaktır. Kopyalama işlemi yapılmadan önce numbers1 ve numbers2 dizisinin türleri aynı olmalıdır. Veri türleri ve uzunlukları uyumlu olan numbers1 ve numbers2 dizileri aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kopyalama işlemi yapılmış ve numbers2'ye kopyalanan verileri ekrana yazılmıştır.


Kod Çıktısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dene