Array CreateInstance

Array.CreateInstance yöntemi ile oluşturulan dizilerin derleme zamanında türünün bildirilmesi gerekmez. Tek boyutlu ve çok boyutlu diziler oluşturulabilir. Array.CreateInstance(elementtype, length) söz dizimine sahiptir. Belirtilen uzunlukta dizi oluşturur. Oluşturulması gereken dizinin türü bilinmiyorsa kullanılır. Dizi oluştururken veri türü belirlenebilir.

Array.CreateInstance Kullanımı

    Array.CreateInstance yöntemi ile dizi oluşturulur. Oluşturduğumuz dizinin tipini int olarak belirledik var array değişkenine atadık. Çalışma zamanında belirlemiş olduğumuz dizi uzunluğunda yeni bir dizi oluştuğu görülür. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

5

Dene