Array Exists

Array.Exists yöntemi durumu kontrol eder. Dizi elemanları içerisinden tanımlanan koşullara göre geriye boolean türde değer döner. Kontrol ettiği öğe var ise true, yok se false döner.

Array.Exists Kullanımı

    Array.Exists yöntemi dizi içerisinde belirlenen koşullara göre boolean türünde geriye değer döner.  cities dizisinde bulunan veriler Array.Exists yöntemi ile kontrol edilerek geriye true yada false eğerleri döner. Örnek uygulama görüldüğü üzere Exists() yöntemi içerisinde dizi elemanları bir koşula tabi tutuluyor. Koşullar sağlanan kayıtlar true, sağlanamayan kayıtlar ise false olarak ekrana yazar.  Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Şehir: True Şehir: True Şehir: True

Dene