Array FindAll

    Array.FindAll yöntemi dizilerde tanımlanan koşula göre eşleşen tüm öeleri geriye döner. Tek boyutlu dizilerde kullanılır.    T[] FindAll<T>(T[] array, Predicate<T> match) söz dizimine sahiptir.

    Array.FindAll aşağıdaki parametrelere sahiptir.

    T - Dizinin eleman türünü belirtir.
    array - Aranacak olan tek boyutlu dizidir.
    match - Dizide aranacak olan öğelerin koşulu tanımlanır.

Array.FindAll Kullanımı

    Array.FindAll yöntemi ile dizide bulunan öğeler belirlenen koşula göre sorgulanır. Koşula uyan tüm veriler listelenir.  values dizisinde bulunan öğelerin iki ile tam bölünebilenlerin listesini veren örnek uygulama aşağıdaki gibidir.

 


Kod Çıktısı

Tokat

Dene