Array FindAll

FindAll deyimi dizi içerisinde koşula uyan öğeleri arar ve geriye koşula uyan tüm öğeleri döner.

Array.FindAll Kullanımı

    Array.FindAll yöntemi ile dizide bulunan öğeler belirlenen koşula göre sorgulanır. Koşula uyan tüm veriler listelenir.  values dizisinde bulunan öğelerin iki ile tam bölünebilenlerin listesini veren örnek uygulama aşağıdaki gibidir.

 


Kod Çıktısı

Tokat

Dene