Array IndexOf

Array.IndexOf yöntemi tek boyutlu diziler için kullanılır. Dizi içerisinde bulunan değerin index numarasını geriye döner. Dizi içerisinde herhangi bir değer bulanamaz ise -1 olarak geriye döner. Array.IndexOf(array, value) olarak yazılır. array içerisinde eleman bulunan tek boyutlu dizidir.  value ise tek boyutlu dizi içerisinde bulunan elemanlar içerisinden aranacak olan değerdir.

Array.IndexOf Kullanımı

    Array.IndexOf yöntemi ile tek boyutlu dizilerde yapılan aramalarda, eleman bulunursa ilgili elemanın index numarasını, eleman bulunamazsa -1 olarak geriye döner.

    value değişkenine bir parağraf eklendi ve values değişkeninde Split(' ') ile arasında boşluk bulunan her kelime tek boyutlu bir diziye eklendi. values değişkeni içerisinde paragrafta bulunan tüm kelimeler birer değer olarak bulunmaktadır. serach değişkeninde arayacad değer eklendi.

    Array.IndexOf(values, search) şeklinde yapılacak olan aramada geriye index değeri döner. index1 değişkeninde index değeri bulunurken, index2 değişkeninde geriye -1 değeri döner.  örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

7 -1

Dene