Array LastIndexOf

Array.LastIndexOf yöntemi dizi içerisinde eşleşen son öğeyi bulur. Dizinin sonundan aramaya başlar ve belirtilen değeri içeren öğeyi bulup index'ini geriye döner. Array.LastIndexOf(Array, Object) söz dizimine sahiptir.

array aranacak olan tek boyutlu dizidir. object aranacak olan nesne değeridir. Dizi içerisinde aranan öğe bulunursa geriye bulunan öğenin index'i döner, eğer öğe bulunamaz ise geriye -1 döner.

Array.LastIndexOf Kullanımı

    Array.LastIndexOf yöntemi tek boyutlu dizi içerisinde son öğeden başlayarak aramaya başlar ve bulduğu öğenin index değerini geriye döner.  numbers dizisinde bulunan elemanlar örneklte olduğu gibi LastIndexOf() metodu ile işleme alınıyor. result1 ve result2 de aranan öğe bulunduğundan öğelerin index numaraları ekrana yazar.  result3 öğe bulunmadığı için ekrana -1 yazar.  Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1 4 -1

Dene