Array Resize

    Diziler dinamic olarak boyutlandırılamayacağı için Array.Resize yöntemi kullanılabilir. Array.Resize yöntemi diziyi farklı bir boyutta yeniden ayırır ve eski dizi öğelerini yeni diziye kopyalar.  Böylelikle boyutlandırılma özelliği olmayan diziler bu yöntem ile yeniden boyutlandırılmış olur. Dizi tek boyutlu olmalıdır.

Array.Resize Kullanımı

    Array.Resize yöntemi mevcut diziyi yeniden boyutlandırır ve önceki dizide bulunan öğeleri aktarır. numbers dizisinin öğeleri Array.Resize ile uzunluğu 5 olan yeni bir tek boyutlu dizi ile değiştirilme örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

123456789 12345

Dene