Array Reverse

     Array.Reverse yöntemi tek boyutlu dizilerde bulunan tüm öğeleri tersine olarak sıralayarak geriye döner. For vb. döngüler ile tersine listeleme yapmak yerine daha kolay ve okunabilir olan Array.Reverse yöntemi kullanılabilir. Herhangi bir koşul vb. parametre iletilemez. Sadece verilen diziyi tersine çevirmek için kullanılır.

Array.Reverse Kullanımı

    Array.Reverse yöntemi ile dizi elemanları tersine olarak listelenir. numbers dizisinde bulunan elemanları Reverse() metodu ile tersine olarak ekrana yazılma örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Dene