Array Sort

Array.Sort yöntemi dizi elemanlarının sıralanmasını sağlar. Küçükten büyüğe doğru yani artan düzende sıralar.

Array.Sort Kullanımı

    Array.Sort yöntemi dizi elemanlarının sıralanmasını sağlar. values dizisinde bulunan elemanlar Sort() metoduyla artan şekilde sıralanmış örneği aşağıdaki gibidir. foreach döngüsü ile dizi elemanlarının artan düzende sıralı olarak ekrana yazılır.


Kod Çıktısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dene