Array TrueForAll

    Array.TrueForAll yöntemi dizi içerisindeki her elamanı kontrol eder. Lambda yöntemi ile sorgu yazılır. Verilen koşul tüm elemanlar için doğru ise true döner, koşul dizinin herhangi bir elemanı için uymaz ise false olarak döner. Array.TrueForAll yöntemi genel amacı dizi içerisindeki tüm elemanlar için verilen koşulun uyup uymadığını kontrol etmektir.

    Array.TrueForAll<array, match> sözdizimine sahiptir. array kuşulların kontrol edileceği tek boyutlu dizidir. match dizide kontrol edilecek olan koşulu ifade eder.

Array.TrueForAll Kullanımı

    Array.TrueForAll yöntemi dizi elemanları içerisinde verilen koşulu tüm elemanları için kontrol eder. Dizinin tüm elemanlarında verilen koşul uyarsa true olarak döner yada herhangi bir elemanında uymaz ise false olarak döner.  value dizisinde bulunan elemanların 3 ile tam bölünebilmesi kontrol edilecektir. value dizisinde bulunan tüm elemanlar 3'ün katı olduğundan True olarak geriye döner.  Örnek aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

True

Dene