ArrayList

ArrayList deyimi, farklı değişken türlerini object türünde tutan, dinamik olarak büyüyüp küçülebilen koleksiyon türüdür.

ArrayList Kullanımı

ArrayList deyimi, değişken türlerine bakmadan tüm değişken tiplerine değer tutabilir.  ArrayList örnekte olduğu gibi int türünde değerleri alabildiği gibi string türündeki değerleride almaktadır. Her yeni eleman eklendikçe kapasitesi otomatik olarak artmaktadır. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Count: 5 Capacity: 8 Name: ArrayList 1 2 3 Merhaba Nasılsın

Dene