As

     Çalışma zamanı istisnalarını önlemek için as deyimi kullanılır. Nesne dönüştürme zamanında uyumsuz ise hata yerine null geriye döner. Böylelikle null kontrolü yapma imkanı bulunur ve program çalışma zamanında ortaya çıkabilecek hataların önüne geçilir.

    as anahtar sözcüğü bir türden diğer bir türe dönüşüm için kullanılır. belirli türdeki veri tipleri ile dönüştürme gerçekleştirebilir.  int, double, char, bool gibi veri türlerinin dönüşümü sağlanamaz.    Ayrıca nesne türünün başka bir nesne türü ile uyumluluğunu kontro etmek için kullanılır. Nesne türü uyumlu ise nesne türünün değer tipini geriye döner. Nesne türü uyumlu değilse dönüştürme yapılamaz ve geriye null değer döner.

 

As Kullanımı

    as anahtar sözcüğü bazı referans türleri hariç, bir değeri başka bir değere dönüştürmek için kullanılır. Örnekte olduğu gibi object türündeki bir nesne string türüne dönüştürülmüştür.


Kod Çıktısı

Hello System.String

Dene