Async

    Asenkron olarak  geliştirilen metotlar ile performans sorunları önlenebilir. Metotların yanıt vermesi üzerinde geliştirmeler yapılabilir. Bir kod bloğu içerisinde tanımlı olan metotlar asenkron olarak çalışıyorsa, metotların birbirlerinin işlerinin bitmesini beklemez ve aynı anda tüm metotlar çalışır. Diğer türlü önceki metodun çalışması bitmeden diğer metoda geçmeyecektir. 

Örneğin web sitenizdeki bazı metotların erişimi yavaş ise asenkron metotlar kullanılarak yanıt hızı artırılabilir.

Asenkron Metot Özellikleri;
  • Program içerisinde bulunan metotların birbirini beklemeden çalışmasını sağlar. Yapılacak olan metotların parçalanarak birbirinden bağımsız olarak çalışması sağlanır.
  • Birden fazla metodun birbirinden bağımsız çalışmasını sağlar. 
  • Hata ayıklanması ve bakımı zorlaştırır.
  • Herhangi bir metot çalışmasa da, diğer metotlar çalışmaya devam eder.

Async Kullanımı

    Async olarak tanımlanan metotlar program çalışma zamanında birbilerinden bağımsız olarak çalışırlar. Herhangi bir metodun çalışmasının tamamlanması beklenmez. 

    Async örneğini görelim. Addition() metodu diğer metotlardan bağımsız çalışır. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

25

Dene