Async

    Program içerisinde bulunan metotların birbirini beklemeden çalışmasını sağlar. Yapılacak olan metotların parçalanarak birbirinden bağımsız olarak çalışması sağlanır. Birden fazla metodun birbirinden bağımsız çalışmasını sağlar. 

Async Kullanımı

    Async olarak tanımlanan metotlar program çalışma zamanında birbilerinden bağımsız olarak çalışırlar. Herhangi bir metodun çalışmasının tamamlanması beklenmez. 

    Async örneğini görelim. Addition() metodu diğer metotlardan bağımsız çalışır. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

25

Dene