BitArray

BitArray deyimi bit'lerle işlem yapan bir koleksiyon türüdür. True yada False değerleri bulundurabilirler. 

BitArray Kullanımı

    BitArray koleksiyonu Boolean tip değerlerini yada bit değerlerini tutar ve ICollection ara biriminin özelliklerini ve yöntemlerini uygular. Örnekte olduğu gibi index değerlerine göre boolean türde değerler atandı. Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.Kod Çıktısı

Count: 8 Length: 8 True False True False True True False True

Dene