Boxing

    Boxing değer tiplerinin referans tiplerine dönüştürülmesidir. Bu dönüştürme sonucunda nesne bazında yapılabilen işlemler, dönüştürülen değer içinde uygulanabilir olur. Dönüştürülen değer artık Heap bölgesindedir. Bu dönüştürmeye kutulama da denilmektedir.

Boxing Yapısı ve Kullanımı

    Değer tipleri referans tiplerinde herhangi birisine dönüştürülmesi ile Boxing işlemi gerçekleşir. Değer tipi dönüştürme sonucunda Hesap bölgesinde olur.

    C# ta Boxing yapısını görelim. Değer türünde tanımlanmış olan value değişkenine değer atanmıştır.    Daha sonra bu değeri tutan value değişkeni object nesnesine atanması yapıldı. value2 değeri referans türü olduğundan, value tür artık referans türü olan object nesnesi içerisinde kutulanmış olarak durmaktadır. Örnek metot aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

100 100

Dene