Case

Case deyimi programlama dillerinde koşulların kontrol edildiği alandır. Switch deyimi içerisinde verilen değerin kontrol edildiği kod bloğudur. Verilen değer hangi case ile eş değer ise o case kod bloğu çalışır ve Switch kod bloğundan çıkılır.

Case deyimi else-if yapısı ile aynı görevi görür.

Case Kullanımı

 Case switch deyimi içerisinde verilen değerin kontrol edildiği alandır. switch deyimi içerisinde sınırsız case koşul bloğu eklenebilir. Verilern value değerine göre case içerisinde koşula uyan case bulunur ve ilgili case bloğu çalışır. Örnek uygulamada ekrana A yazdığı görünür.


Kod Çıktısı

A

Dene