Char

    NET kütüphanesinde bulunan System.Char sınıfından türer. 16 bitlik uzunluğa sahiptir. Değer türüdür ve tek karakteri temsil eder. Tek karakter, Hexadecimal, integer ve Unicode değerleri alabilir. Char tipi ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal veri tiplerine dönüştürülebilinir. 

    Tam sayı değerleri char olarak tanımlandığında karşılığı olan harf geriye döner. Tek tırnak içerisinde tanımlanır. Bellekte depolandığı için değer türüdür. 

Char Değişkeninin Tanımlanması

Tek karakter, Hexadecimal, Integer ve Unicode gibi değerler alarak tanımlama yapılabilir.


Kod Çıktısı

h 104 System.Char

Dene
Char Değişkeninin Array Olarak Tanımlanması


Kod Çıktısı

abc a b c

Dene
Char Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

False False True False False h H

Dene
Char Değişken Değerinin Byte Dönüştürülmesi


Kod Çıktısı

h Byte Değeri : 104.

Dene