Char

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Char sınıfından türer. 16 bitlik uzunluğa sahiptir. Tek karakter tutar ve tek tırnak içerisinde tanımlanır.

Char Değişken Değerinin Byte Dönüştürülmesi


Kod Çıktısı

h Byte Değeri : 104.

Dene