Char

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Char sınıfından türer. 16 bitlik uzunluğa sahiptir. Tek karakter tutar ve tek tırnak içerisinde tanımlanır.

Char Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

False False True False False h H

Dene