Char

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Char sınıfından türer. 16 bitlik uzunluğa sahiptir. Tek karakter tutar ve tek tırnak içerisinde tanımlanır.

Char Değişkeninin Array Olarak Tanımlanması


Kod Çıktısı

abc a b c

Dene