Char

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Char sınıfından türer. 16 bitlik uzunluğa sahiptir. Tek karakter tutar ve tek tırnak içerisinde tanımlanır.

Char Değişkeninin Tanımlanması

Tek karakter, Hexadecimal, Integer ve Unicode gibi değerler alarak tanımlama yapılabilir.


Kod Çıktısı

h 104 System.Char

Dene