Checked

checked deyimi veri kayıplarının önlenebilmesi amacıyla kullanılır. Programı çalışma zamanında veri kayıpları oluşması durumunda hata döner ve bu hatalara göre aksiyon alınması konusunda yardımcı olur.

Sonuç olarak checked deyimi içerisinde tanımlanan değişkenlerde oluşabilecek olan hata mesajı ve hatanın hangi satırda olduğu bilgisini verir. Kod okunması ve hata bulunması noktasında faydalıdır.

C# Checked Metodu

   Checked deyimi aritmetik veri kayıplarının meydana gelmesini engeller. int türündeki en büyük değeri aldık ve üzerine ekleme yaparak tutabileceği veri büyüklüğünü aşmış bulunuyoruz. checked deyimi veri kaybını catch bloğunda OverflowException deyimi ile yakalar.

 


Kod Çıktısı

Arithmetic operation resulted in an overflow.

Dene