Collections

        Koleksiyon sınıfları verilerin depolanmasını sağlar. Nesnelerin gruplarını oluşturmak ve yönetmek için kullanılırlar. Listeler, diziler, kuyruklar, yığınlar gibi koleksiyon türleri vardır. Bı sınıflar tüm veri türleri için koleksiyon oluşturulmasını sağlarlar.