Compression

         Verilerin sıkıştırılarak boyutlarının azaltılması için kullanılan sınıflardır. Depolama gereksinimi olduğu zamanlarda kullanılır. Depolanan veriler ağ bağlantılarından aktarılmasını hızlandırır. .Net Framework sıkıştırma sınıfları olduğu gibi üçüncü part sıkıştırma yazılımları da mevcuttur.