Const

    Class içerisinde tanımlanır. Program boyunca değerinin değişmemesi gereken verilerin tutulmasını sağlar. Tanımlandığında değeri atanmak zorundadır.  Tanımlandığı satırın dışında değeri değiştirilemez. Pi sayısı vb. değerler tutulabilir. Bellekte az alan kullanılır. Kod okunurluğu artırılır. Const olarak tanımlalan değişkene, ancak daha önceden tanımlanmış olan Const değişken değeri atanabilir. Static anahtar kelimesi ile tanımlanamaz. Tanımlanmasında default olarak Static'tir.

Const Kullanımı

    Tanımlanan Pi değerinin sabit olması ve değişmemesi gibi bir özelliğe sahip olduğundan dolayı const olarak tanımlandı. Programın başka bir yerinde Pi değişkenine başka bir değer atanmak istendiğinde hata verecektir. Bu durum değeri değişmeyecek olan değişkenler için kullanılmalıdır.


Kod Çıktısı

3.14159265359

Dene