Continue

continue deyimi, döngü içerisinde döngünün mevcut işlemi tamamlanmadan bir sonraki döngü satırından başlamasını sağlar. Belirlenecek olan koşul ifadesi sağlandığında continue deyimi çalıştırılır.

C# Continue Metodu

continue anahtar sözcüğü döngü içerisinde bulunan koşulda çalıştığında döngünün bir sonraki adımına döner. İ=3 için döngü devam etmeyeceğinden 3 ekrana yazılmayacaktır. 3 ten sonra döngü tamamlanana kadar devam eder.


Kod Çıktısı

1 2 4

Dene