String CopyTo

       String CopyTo yöntemi ile belirtilen sayıdaki karakterin, belirtildiği index numarasından itibaren kopyalanması için kullanılır.

        CopyTo(int sourceIndex,char[] destination,int destinationIndex,int count) söz dizimine sahiptir. sourceIndex - Kopyalanacak olan değerin ilk karakterin index numarası. destination - Kopyalanacak olan dizi değişkeni. destinationIndex - Kopyalama işleminin başlayacağı index numarası.  count - Kopyalanacak olan karakter sayısı.

        Ortaya çıkan kopyalama işlemi sonucu bir diziye kopyalanır.

String CopyTo Kullanımı

        String CopyTo yöntemi ile diziye kopyalama yapılır. Kopyalama işlemi için CopyTo() metoduna kopyalanacak olan ilk karakterin index numarası, kopyayı tutacak olan dizi, kopyalama işleminin başlayacağı ilk index numarası ve toplam kopyalanacak olan karakter sayısı girilir. Kopyalama işlemi sonucu olarak tanımlanan dizi üzerine yazar.  Aşağıdaki örnek, String CopyTo yönteminin kullanımını göstermektedir. 


Kod Çıktısı

ba Nası

Dene