Join

join yan tümcesi veri kaynaklarında herhangi bir ilişkisi bulunmayan verilerin öğelerinin ilişkilendirerek farklı bir türde veri türünün geriye dönmesini sağlar. Her veri türünün ilişkilendirilebilmesi için ortak alanlarının olması gerekir. Bu ortak alanlara göre farklı veri kaynakları tek bir veri kaynağı olarak geriye dönmesi sağlanır.

En az iki veri kaynağının olması gereken diziler, ortak alanlarına karşılık gelen alanları equals anahtar sözcüğü ile eşleştirlir.