DateTimeKind

    C# DateTimeKind bir DateTime nesnesinin Belirtilmemiş, Utc yada Local olduğunu belirtir.  Geriye enum tipinde döner. SpecifyKind yöntemi, belirtilen tür parametresini ve orijinal saat değerini kullanarak yeni bir DateTime nesnesi oluşturur.

Unspecified: Temsil edilen saat belirtilmemiştir.
Utc: Temsil edilen zaman UTC'dir.
Local: Temsil edilen zaman yerel saattir.

DateTimeKind Kullanımı

    Bu örnek tarafından temsil edilen saatin yerel saat, Evrensel saat (UTC) veya hiçbirine dayalı olup olmadığını gösteren bir değer alır.

Aşağıdaki kod DateTimeKind yönteminin özelliklerini gösterir.


Kod Çıktısı

Utc Local

Dene