DateTimeKind

    C# DateTimeKind bir DateTime nesnesinin Belirtilmemiş, Utc yada Local olduğunu belirtir. Geriye enum tipinde döner.

DateTimeKind Kullanımı

    Bu örnek tarafından temsil edilen saatin yerel saat, Evrensel saat (UTC) veya hiçbirine dayalı olup olmadığını gösteren bir değer alır.

Aşağıdaki kod DateTimeKind yönteminin özelliklerini gösterir.


Kod Çıktısı

Utc Local

Dene