DayOfYear

    C# DayOfYear günün yıl içerisindeki sırasını almayı sağlar. Geri dönüş değeri int'dir.1 ile 366 arasında bir değer olarak ifade edilen yılın gününü temsil eder.

DayOfYear

    C# DayOfYear günün yıl içerisindeki sırasını almak istendiğinde kullanılır. Bu Özelliğin dönüş türü int tipindedir. Geriye yılın gün sırasını döndürür.

Aşağıdaki kod DayOfYear yönteminin nasıl kullanıldığını gösterir.


Kod Çıktısı

Güncel tarih: 4/24/2021 6:21:41 AM Yılın günü : 114

Dene