Decimal

    .NET kütüüphanesinde bulunan System.Decimal sınıfından türer. 128 bit'tir. Ondalıklı sayılar içerisinde en fazla yer kaplayan veri türüdür. (-7.9 x 1028 to 7.9 x 1028) arasında negatif ve pozitif değer alabilir.

    Ondalıklı sayıların default değeri "Double"'dır. Değişkene ondalıklı değer atandığında, değerin sonuna "M" yada "m" eklendiğinde, değişkenini veri tipi decimal olur.  Örneği; decimal money = 250.7m; Decimal veri tipi verilmiş olan değişkene tam sayı eklendiğinde , değerin sonuna "M" yada "m" eklenmesine gerek yoktur.

    Genellikle hesaplama işlemlerinde kullanılır.

Decimal Değişkeninin Tanımlanması


Kod Çıktısı

10.015

Dene
Decimal Tipi Özellikleri


Kod Çıktısı

-79228162514264337593543950335 79228162514264337593543950335 0 1 -1

Dene
Decimal Tipinin Aritmetik Özellikleri


Kod Çıktısı

10.4 12.00 1.0 3 0.5 8 -5.5 6.5

Dene